Pogrebna in pokopališka dejavnost

Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvaja po Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Laško.

Dejavnost zajema naslednje storitve:

• opravljanje pogrebne dejavnosti,
• opravljanje pokopališke dejavnosti,
• urejanje pokopališč,
• pogrebne svečanosti.

pokopalisce-lasko-01
Procesi pogrebne dejavnosti so vezani na število pogrebov, ki se realizirajo na pokopališčih v našem upravljanju; Laško, Rimske Toplice, Jurklošter, Sedraž , Rečica, Vrh nad Laškim, Šentrupert, Laziše, Kolman in Širje. Številno je grobov na pokopališčih v občini 3725.

Pri pogrebni dejavnosti nudimo svojcem umrlega, poleg osnovnih storitev in pogrebnega ceremoniala, tudi ostale storitve z vsemi dodatnimi aranžmaji; cvetje, igranje žalostinke, pevski zbor, govor, slike, kamnoseške storitve in še morebitne ostale storitve po želji svojcev.

Vzdrževanje pokopališč, kot objektov skupne komunalne rabe, se opravlja kot gospodarska javna služba in kot tržna dejavnost. Procesi pokopališke dejavnosti zajemajo urejanje in vzdrževanje pokopaliških objektov, naprav ter mrliških vežic. Skrbi se za red, čistočo in ustrezen pokopališki režim.
pokopaliska-dejavnost01V letu 2013 je potrebno pričeti z rekonstrukcijo in obnovo mrliške vežice v Laškem. Planirana je tudi izvedba prostora za raztros pepela na pokopališču v Laškem ter sanacija obzidij na okoliških pokopališčih.

Zakonodaja:
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju občine Laško
(Uradni list RS, št. 40/02, 44/04, 65/05)

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list RS, št. 34/84, 40/02, 44/04, 65/05)
Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
(Uradni list RS, 70/97)

Komunala Laško d.o.o.
Podšmihel 1e
3270 Laško
t: 03 734 44 00
f: 03 734 44 20
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kako do nas?

Uradne ure
Uprava: delovni dnevi 7:00 - 15:00
Deponija: sreda med 11:00 in 17:00
sobota med 08:00 in 12:00


Pripombe, predloge, pohvale

nam lahko posredujete preko e-obrazca

Komunala Laško d.o.o. Activities Pogrebna in pokopališka dejavnost